در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
در چهارمین نشست شورای سیاست گذاری

داورانِ بازبینی بیستمین جشنواره تئاتر استانی قم معرفی شدند
در چهارمین نشست شورای سیاست گذاری

داورانِ بازبینی بیستمین جشنواره تئاتر استانی قم معرفی شدند

در چهارمین جلسه شورای سیاست گذاری بیستمین جشنواره تئاتر استانی قم که هفته گذشته با حضور رئیس شورا، در دفتر مدیر کل برگزار شد کارشناسان بازبینی انتخاب و معرفی شدند.


۱ ۲ »
۱۲ از ۲۴ نتیجه
۱ از ۲ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰