در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
نشست صمیمی هنرمندان تئاتر با مدیر کل فرهنگ و ارشاد  اسلامی  استان قم

نشست صمیمی هنرمندان تئاتر با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

پیشکسوتان و سرپرستان گروه های نمایشی در دیداری صمیمی با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدگاه ها، نظرات و پیشنهادات خود در خصوص مشکلات موجود در هنرهای نمایشی استان را مطرح کردند.

رویدادها |