در حال بارگذاری ...
  • باپایان مهلت ارسال متون نمایشی

    سی و هفت نمایشنامه به دبیرخانه ی بیست و یکمین جشنواره استانی تئاتر قم رسید

    صدیقه مشایخی ، مسئول دبیرخانه ی بیست و یکمین جشنواره استانی تئاتر قم ، از ارسال ۳۷ متن نمایشی به دبیرخانه ی این جشنواره خبر داد.

    به گزارش تئاتر قم ، با پایان مهلت ارسال نمایشنامه و ثبت درخواست حضور گروههای نمایشی درروز سی و یکم اردیبهشت ماه 98 ، سی و هفت نمایشنامه به دبیرخانه ی این جشنواره رسید . این نمایشنامه ها که اکثرا توسط گروههای جوان استان قم ارسال شده است ، در اختیار شورای بازخوانی و نظارت برتئاتر استان ، متشکل از علی فرحناک ، محمدرضا آزاد و احمد سلیمانی قرار گرفته تا پس از تصویب ، برای تمرین و بازبینی اولیه آماده شوند . صدیقه مشایخی نایب رئیس انجمن هنرهای نمایشی و مسئول دبیرخانه ی بیست و یکمین جشنواره استانی تئاتر قم اعلام کرد : نمایشهای متقاضی شرکت در این جشنواره ، پس از تایید نمایشنامه ، به تمرین پرداخته و در روزهای 30 و 31 خردادماه 98 مورد بازبینی اولیه قرار می گیرند.سپس بر طبق جدول اجرایی جشنواره ، تا یکماه پیش از برگزاری این جشنواره در آبانماه 98 ، به اجرای عمومی در قم خواهند پرداخت . وی افزود : در جشنواره ی امسال ، حضور گروههای جوان و پرانرژی استان قم ، نوید بخش جشنواره ای پرشورو نشاط  است . بیست و یکمین جشنواره استانی تئاتر قم به دبیری علی فرحناک ، رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان قم ، از 21 الی 24 آبانماه 98 در این استان برگزار خواهد شد.
    نظرات کاربران