در حال بارگذاری ...
محمد علی پورآرین کارگردان حاضر در بیست و دومین جشنواره استانی:

آموزش و نقد لازمه‌ پیشرفت است

محمدعلی پورآرین کارگردان نمایش "سالاد سیب زمینی یاروایت یک دلقک از سیرک مهلکش"، شرکت کننده در بیست و دومین جشنواره استانی تئاتر قم گفت: امروزه تنها مجال تولید و عرضه ورقابت همین جشنواره استانی است... خدا از ما نگیردش

به گزارش خبرنگار ایران تئاتر از قم، محمد علی پورآرین کارگردان نمایش "سالاد سیب زمینی یاروایت یک دلقک از سیرک مهلکش" در گفت و گو با ما درباره حضورش در بیست و دومین جشنواره استانی تئاتر قم توضیح داد.

 • خودتان را معرفی کرده و سابقه کاری خود را به اختصار بیان کنید.
 • محمدعلی(داریوش)پورآرین هستم. چندسال است که هنرجوی تئاتر هستم و درچند نمایش حضورداشته‌ام که قابل بیان نیست
 • در مورد نمایشنامه و دلیل انتخاب آن از سوی شما توضیح دهید.
 • شخصیت نمایشنامه«سالاد سیب زمینی یاروایت یک دلقک از سیرک مهلکش» ماهها پیش در ذهنم متولدشدورشد کرد... تجربه نوشتن و کارگردانی و بازی در یک کار تک نفره برایم چالش زیبا و سختی بود که بایدتجربه‌اش میکردم... به نوعی این تراژدی منتقد برخی نظریات سیاسی و اجتماعی غرب به اصطلاح توسعه یافته است
 • نظر شما درمورد فرصت دادن به هنرمندان جوان برای رقابت در فضای جشنواره استانی تئاتر چیست؟
 • از میدان دادن به جوانهاهیچکس هیچوقت ضررنکرده...
 • با توجه به حضور دیگر گروههای نمایشی بعنوان متقاضیان شرکت در جشنواره بیست و دوم ، سطح کیفی این جشنواره را چگونه ارزیابی می کنید؟
 • امیدوارم گروه‌هاوهنرمندان شهرم حضورحداکثری داشته باشند... تئاتر متعلق به ماست... همه ما...
 • به نظر شما برای برگزاری با کیفیت جشنواره استانی توجه به چه نکاتی ضروری است ؟
 • کیفیت نتیجه برنامه،اموزش،نظارت وبازخورداست... بایددیدچه مقداراین موارد انجام شده...
 • برگزاری جشنواره استانی تئاتر تا چه اندازه می تواند در رونق مجدد تئاتر در استان قم موثر باشد؟
 • متاسفانه امروزه تنها مجال تولید و عرضه ورقابت همین جشنواره استانی است... خدا از ما نگیردش
 • به نظر شما ترکیب تیم داوری جشنواره به چه صورت باشد بهتر است : هنرمندان تئاتر استان ، هنرمندان تئاتر تهران یا ترکیبی از هنرمندان تئاتر استان و تهران؟
 • داوران باید از سطوح بالاتر انتخاب شوند تا انگیزه ایجادکنند... اموزش دهند... انتقال تجربه انجام شود... رای داوران خوشنام موردقبولتر خواهد بود دربین هنرمندان و باعث ارزشمندی خود جشنواره هم میشود
 • تا کنون در مسیر تمرینهای نمایش خود با چه مشکل مهمی مواجه بوده اید؟
 • درباره مشکلات مجال بیشترلازم است اما دست همه عزیزان دردنکند...
 • برگزاری کارگاههای تخصصی هنرهای نمایشی و جلسات نقد و بررسی در حاشیه برگزاری جشنواره را تا چه حد مفید می دانید؟
 • آموزش و نقد لازمه پیشرفت است....
 • در پایان اگر نکته خاصی در مورد برگزاری جشنواره به نظرتان می رسد بیان کنید.
 • کاش کمی ازسردی هوای تئاترکم شود... همه انگار درغارتنهایی خویش هستند....
نظرات کاربران