از تاریخ
 تا تاریخ
 
در جلسه ای با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم

از دو گروه نمایش  «من»  و « پاهای خانم هزارپا » تقدیرشد
در جلسه ای با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم

از دو گروه نمایش «من» و « پاهای خانم هزارپا » تقدیرشد

در جلسه ای که در روز یکشنبه ۱۹ اسفندماه ۹۷ در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور حسینی کاشانی مدیر کل ، حسن دلیر معاون فرهنگی و هنری ، علی فرحناک رئیس انجمن هنرهای ...