از تاریخ
 تا تاریخ
 
یادداشتی از  فرزاد جمشید دانایی بر نمایش  نمایشی از شهر قم

« واشینگ کلوز»  می تواند یکی از امیدهای کسب جایزه حداقل در بخش نمایشنامه نویسی باشد
یادداشتی از فرزاد جمشید دانایی بر نمایش نمایشی از شهر قم

« واشینگ کلوز» می تواند یکی از امیدهای کسب جایزه حداقل در بخش نمایشنامه نویسی باشد

یادداشت فرزاد جمشیددانایی در سایت گیتی آنلاین ، درباره اجرای نمایش " مهندس واشینگ کلوز " از استان قم در جشنواره تئاتر فجر