از تاریخ
 تا تاریخ
 
محمدرضا پیغمبری کارگردان حاضر در جشنواره استانی قم:

با شروع جشنواره انگیزه و شور گروه‌های نمایش بیشتر شده است.
محمدرضا پیغمبری کارگردان حاضر در جشنواره استانی قم:

با شروع جشنواره انگیزه و شور گروه‌های نمایش بیشتر شده است.

سید محمد رضا پیغمبری دیپلم هنرستان هنرهای زیبا در رشته نمایش است. از سال ۹۲ شروع به فعالیت کرده و چندین تجربه حرفه‌ایی در زمینه بازیگری تئاتر داشته و چند نمایش در مقام ...