از تاریخ
 تا تاریخ
 
تصاویر نمایش « هفت بچه یهودی »

تصاویر نمایش « هفت بچه یهودی »

« هفت بچه یهودی » کاری از کارگاه بازیگری اولین تجربه حوزه هنری استان قم از ۲۷ فروردین تا ۲ اردیبهشت ۹۶ در پلاتو ماه روی صحنه رفت. عکس ها از محمد مهدی بهمنی است.