از تاریخ
 تا تاریخ
 
اکران فیلم رایش سوم

اکران فیلم رایش سوم

اکران فیلم رایش سوم به نویسندگی و کارگردانی رومئو کاتسلوچی-عکس:کاوه کرمی-مکان:تماشاخانه ایرانشهر،سالن ناظرزاده-زمان:۱۰بهمن۱۴۰۲

در آغوشم آب خاک خون

در آغوشم آب خاک خون

در آغوشم آب خاک خون-کارگردان:امیر حامد-عکس:کیارش مسیبی-مکان:تئاتر شهر،سالن قشقایی-زمان:۱۰بهمن۱۴۰۲

مرازیبا به خاطر بسپار

مرازیبا به خاطر بسپار

مرازیبا به خاطر بسپار-کارگردان:سعید نجفیان-عکس:کیارش مسیبی-مکان:تئاتر شهر،سالن چهارسو-زمان:۱۰بهمن۱۴۰۲

سندروم بلونیا

سندروم بلونیا

سندروم بلونیا-کارگردان:امید نیاز-عکس:میلاد میرزا علی-مکان:تئاتر شهر،سالن اصلی-زمان:۱۰بهمن۱۴۰۲

نقطه سرخط

نقطه سرخط

نقطه سرخط-کارگردان:سوران حسینی-عکس:رضا معطریان-مکان:پهنه رودکی-زمان:۱۰بهمن۱۴۰۲

تابوهای سیاه در قاب

تابوهای سیاه در قاب

تابوهای سیاه در قاب-کارگردان:رضا وفا نیا-عکس:رضا معطریان-مکان:پهنه رودکی-زمان:۱۰بهمن۱۴۰۲

خانه ای برای زندگی

خانه ای برای زندگی

خانه ای برای زندگی-کارگردان:نسرین عمو زاده-عکس:رضا معطریان-مکان:پهنه رودکی-زمان:۱۰بهمن۱۴۰۲

سروستان

سروستان

سروستان-کارگردان:روح الله آریس-عکس:رضا معطریان-مکان:پهنه رودکی-زمان:۱۰بهمن۱۴۰۲

شب نشینی با مولیر

شب نشینی با مولیر

شب نشینی با مولیر-کارگردان:داود فتحعلی بیگی-عکس:کیارش مسیبی-مکان:تئاتر محراب،سالن جعفر والی-زمان:۹بهمن۱۴۰۲

دل قک

دل قک

دل قک-کارگردان:سینا عاجلی-عکس:عرفان خوشخو-مکان:تالارحافظ-زمان:۹بهمن۱۴۰۲

بندار بیدخش

بندار بیدخش

بندار بیدخش-کارگردان:متین میرزایی-عکس:کیارش مسیبی-مکان:تئاترمولوی،سالن اصلی-زمان:۹بهمن۱۴۰۲

رستاخیز عشق

رستاخیز عشق

رستاخیز عشق-کارگردان:حسین مسافر آستانه-عکس:کاوه کرمی-مکان:تماشاخانه ایرانشهر،سالن سمندریان-زمان:۹بهمن۱۴۰۲