از تاریخ
 تا تاریخ
 
چندروایت نامرتب

چندروایت نامرتب

چندروایت نامرتب-کارگردان:کامران شهلایی-عکس:عرفان خوشخو-مکان:تئاترشهر،سالن سایه-زمان:۹بهمن۱۴۰۲

فخرالزمان

فخرالزمان

فخرالزمان-کارگردان:مهدی مسروری-عکس:نیلوفر جوانشیر-مکان:تئاترشهر،سالن قشقایی-زمان:۹بهمن۱۴۰۲

کهته

کهته

کهته-کارگردان:حسین اسدی-مکان:تئاترشهر،سالن چهارسو-زمان:۹بهمن۱۴۰۲

پیوند کوالانسی

پیوند کوالانسی

پیوند کوالانسی-کارگردان:ابراهیم حاج حیدری-عکس:رضا معطریان-مکان:پهنه رودکی-زمان:۹بهمن۱۴۰۲

مشت ولگد محترمانه

مشت ولگد محترمانه

مشت ولگد محترمانه-کارگردان:مصطفی کولیوند-عکس:رضا معطریان-مکان:پهنه رودکی-زمان:۹بهمن۱۴۰۲

آقای ایکس

آقای ایکس

آقای ایکس-کارگردان:امیر عباس پارسائیان-عکس:رضا معطریان-مکان:پهنه رودکی-زمان:۹بهمن۱۴۰۲

1402

1402

۱۴۰۲-کارگردان:افشین خدری-عکس:رضا معطریان-مکان:پهنه رودکی-زمان:۹بهمن۱۴۰۲

ترال ستاجوسال

ترال ستاجوسال

ترال ستاجوسال-کارگردان:کاظم ارجمندنیا-عکس:عرفان خوشخو-مکان:تئاتر محراب،سال جمیله شیخی-زمان:۸بهمن۱۴۰۲

خودپرواز

خودپرواز

خودپرواز-کارگردان:جعفر دل دل زاده-عکس:عرفان خوشخو-مکان:تئاتر محراب-زمان:۸بهمن۱۴۰۲

ریچارد سوم

ریچارد سوم

ریچارد سوم-کارگردان:فریا امامی-عکس:رضا معطریان-مکان:تالار حافظ-زمان:۸بهمن۱۴۰۲

نشخوار

نشخوار

نشخوار-کارگردان:بهمن علاقبندان-عکس:نیلوفر جواشیر-مکان:تئاتر مولوی،سالن کوچک-زمان:۸بهمن۱۴۰۲