از تاریخ
 تا تاریخ
 
مجلس سیاوش خوانی

مجلس سیاوش خوانی

مجلس سیاوش خوانی-کارگردان:رهام ‌مخدومی-عکس:رضا معطریان-مکان:تالار ‌محراب ‌- ‌استاد ‌جعفر ‌والی-زمان:۲۳ بهمن تا ۱۵ اسفند۱۴۰۲

اختتامیه چهل و دومین جشنواره تئاتر فجر-3

اختتامیه چهل و دومین جشنواره تئاتر فجر-3

اختتامیه چهل و دومین جشنواره تئاتر فجربا حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار وحدت برگزار شد.عکس:کاوه کرمی-زمان:۱۲بهمن۱۴۰۲

اختتامیه چهل و دومین جشنواره تئاتر فجر-1

اختتامیه چهل و دومین جشنواره تئاتر فجر-1

اختتامیه چهل و دومین جشنواره تئاتر فجربا حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار وحدت برگزار شد.عکس:کاوه کرمی-زمان:۱۲بهمن۱۴۰۲

سرجوخه

سرجوخه

سرجوخه-کارگردان:رضا صابری-عکس:رضا معطریان-مکان:تماشاخانه ایرانشهر،سالن سمندریان-زمان:۱۱بهمن۱۴۰۲

1320

1320

۱۳۲۰-کارگردان:یوسف داد جو-عکس:رضا معطریان-مکان:تماشاخانه ایرانشهر،سالن ناظرزاده-زمان:۱۱بهمن۱۴۰۲

هیدن

هیدن

هیدن-کارگردان:کوروش شاهونه-عکس:کاوه کرمی-مکان:تئاتر شهر،سالن قشقایی-زمان:۱۱بهمن۱۴۰۲

آریوبرزن

آریوبرزن

آریوبرزن-کارگردان:حامد مکملی-عکس:میلاد میرزاعلی-مکان:تئاتر شهر سالن چهارسو-زمان:۱۱بهمن۱۴۰۲

همه،خواب بودیم

همه،خواب بودیم

همه،خواب بودیم-کارگردان:میثم حبیبی-عکس:میلاد میرزا علی-مکان:تئاتر شهر،سالن سایه-زمان:۱۱بهمن۱۴۰۲

متن این اجرا بفروش میرسد

متن این اجرا بفروش میرسد

متن این اجرا بفروش میرسد-کارگردان:محمد رضا شاکری-عکس:میلاد میرزا علی-مکان:تئاتر محراب،سالن جعفر والی-زمان:۱۰بهمن۱۴۰۲

مرثیه ای برای یک مرد مرده

مرثیه ای برای یک مرد مرده

مرثیه ای برای یک مرد مرده-کارگردان:کیانوش ایازی-عکس:عرفان خوشخو-مکان:تالار حافظ-زمان:۱۰بهمن۱۴۰۲

کارنان

کارنان

کارنان-کارگردان:مهدی یحیی آبادی-عکس:نیلوفر جوانشیر-مکان:تئاتر مولوی،سالن کوچک-زمان:۱۰بهمن۱۴۰۲

بچه

بچه

بچه-کارگردان:مرتضی فرهاد نیا-عکس:نیلوفر جوانشیر-مکان:تئاتر مولوی،سالن اصلی-زمان:۱۰بهمن۱۴۰۲

ط

ط

ط-کارگردان:مجید رحمتی-عکس:کاوه کرمی-مکان:تماشاخانه ایرانشهر،سالن سمندریان-زمان:۱۰بهمن۱۴۰۲

اکران فیلم رایش سوم

اکران فیلم رایش سوم

اکران فیلم رایش سوم به نویسندگی و کارگردانی رومئو کاتسلوچی-عکس:کاوه کرمی-مکان:تماشاخانه ایرانشهر،سالن ناظرزاده-زمان:۱۰بهمن۱۴۰۲

در آغوشم آب خاک خون

در آغوشم آب خاک خون

در آغوشم آب خاک خون-کارگردان:امیر حامد-عکس:کیارش مسیبی-مکان:تئاتر شهر،سالن قشقایی-زمان:۱۰بهمن۱۴۰۲

مرازیبا به خاطر بسپار

مرازیبا به خاطر بسپار

مرازیبا به خاطر بسپار-کارگردان:سعید نجفیان-عکس:کیارش مسیبی-مکان:تئاتر شهر،سالن چهارسو-زمان:۱۰بهمن۱۴۰۲

سندروم بلونیا

سندروم بلونیا

سندروم بلونیا-کارگردان:امید نیاز-عکس:میلاد میرزا علی-مکان:تئاتر شهر،سالن اصلی-زمان:۱۰بهمن۱۴۰۲

نقطه سرخط

نقطه سرخط

نقطه سرخط-کارگردان:سوران حسینی-عکس:رضا معطریان-مکان:پهنه رودکی-زمان:۱۰بهمن۱۴۰۲

تابوهای سیاه در قاب

تابوهای سیاه در قاب

تابوهای سیاه در قاب-کارگردان:رضا وفا نیا-عکس:رضا معطریان-مکان:پهنه رودکی-زمان:۱۰بهمن۱۴۰۲

خانه ای برای زندگی

خانه ای برای زندگی

خانه ای برای زندگی-کارگردان:نسرین عمو زاده-عکس:رضا معطریان-مکان:پهنه رودکی-زمان:۱۰بهمن۱۴۰۲

سروستان

سروستان

سروستان-کارگردان:روح الله آریس-عکس:رضا معطریان-مکان:پهنه رودکی-زمان:۱۰بهمن۱۴۰۲

شب نشینی با مولیر

شب نشینی با مولیر

شب نشینی با مولیر-کارگردان:داود فتحعلی بیگی-عکس:کیارش مسیبی-مکان:تئاتر محراب،سالن جعفر والی-زمان:۹بهمن۱۴۰۲

دل قک

دل قک

دل قک-کارگردان:سینا عاجلی-عکس:عرفان خوشخو-مکان:تالارحافظ-زمان:۹بهمن۱۴۰۲

بندار بیدخش

بندار بیدخش

بندار بیدخش-کارگردان:متین میرزایی-عکس:کیارش مسیبی-مکان:تئاترمولوی،سالن اصلی-زمان:۹بهمن۱۴۰۲

رستاخیز عشق

رستاخیز عشق

رستاخیز عشق-کارگردان:حسین مسافر آستانه-عکس:کاوه کرمی-مکان:تماشاخانه ایرانشهر،سالن سمندریان-زمان:۹بهمن۱۴۰۲

چندروایت نامرتب

چندروایت نامرتب

چندروایت نامرتب-کارگردان:کامران شهلایی-عکس:عرفان خوشخو-مکان:تئاترشهر،سالن سایه-زمان:۹بهمن۱۴۰۲

فخرالزمان

فخرالزمان

فخرالزمان-کارگردان:مهدی مسروری-عکس:نیلوفر جوانشیر-مکان:تئاترشهر،سالن قشقایی-زمان:۹بهمن۱۴۰۲

کهته

کهته

کهته-کارگردان:حسین اسدی-مکان:تئاترشهر،سالن چهارسو-زمان:۹بهمن۱۴۰۲

پیوند کوالانسی

پیوند کوالانسی

پیوند کوالانسی-کارگردان:ابراهیم حاج حیدری-عکس:رضا معطریان-مکان:پهنه رودکی-زمان:۹بهمن۱۴۰۲

مشت ولگد محترمانه

مشت ولگد محترمانه

مشت ولگد محترمانه-کارگردان:مصطفی کولیوند-عکس:رضا معطریان-مکان:پهنه رودکی-زمان:۹بهمن۱۴۰۲

آقای ایکس

آقای ایکس

آقای ایکس-کارگردان:امیر عباس پارسائیان-عکس:رضا معطریان-مکان:پهنه رودکی-زمان:۹بهمن۱۴۰۲

1402

1402

۱۴۰۲-کارگردان:افشین خدری-عکس:رضا معطریان-مکان:پهنه رودکی-زمان:۹بهمن۱۴۰۲

ترال ستاجوسال

ترال ستاجوسال

ترال ستاجوسال-کارگردان:کاظم ارجمندنیا-عکس:عرفان خوشخو-مکان:تئاتر محراب،سال جمیله شیخی-زمان:۸بهمن۱۴۰۲

خودپرواز

خودپرواز

خودپرواز-کارگردان:جعفر دل دل زاده-عکس:عرفان خوشخو-مکان:تئاتر محراب-زمان:۸بهمن۱۴۰۲

ریچارد سوم

ریچارد سوم

ریچارد سوم-کارگردان:فریا امامی-عکس:رضا معطریان-مکان:تالار حافظ-زمان:۸بهمن۱۴۰۲

نشخوار

نشخوار

نشخوار-کارگردان:بهمن علاقبندان-عکس:نیلوفر جواشیر-مکان:تئاتر مولوی،سالن کوچک-زمان:۸بهمن۱۴۰۲

اول شخص

اول شخص

اول شخص-کارگردان:مهدی آشوغ-عکس:نیلوفرجوانشیر-مکان:تئاتر مولوی،سالن اصلی-زمان:۸بهمن۱۴۰۲

آنتیگونه

آنتیگونه

آنتیگونه-کارگردان:محمدرضا آگاه-عکس:کاوه کرمی-مکان:تماشاخانه ایرانشهر،سالن سمندریان-زمان:۸بهمن۱۴۰۲

خانه های اجارهای

خانه های اجارهای

خانه های اجارهای-کارگردان:مازیاررفیعی-عکس:کاوه کرمی-مکان:تماشاخانه ایرانشهر،سالن ناظرزاده-زمان:۸بهمن۱۴۰۲

زیروزبر

زیروزبر

زیروزبر-کارگردان:محسن حاج یوسفی-عکس:کیارش مسیبی-مکان:تئاترشهر،سالن سایه-زمان:۸بهمن۱۴۰۲

بندار بیدخش

بندار بیدخش

بندار بیدخش-کارگردان:سامان شکیبا-عکس:میلاد میرزا علی-مکان:تئاتر شهر،سالن قشقایی-زمان:۸بهمن۱۴۰۲

خوشبختی در اودسا

خوشبختی در اودسا

خوشبختی در اودسا-کارگردان:رضا شاه کرمی-عکس:میلاد میرزا علی-مکان:تئاتر شهر،سالن چهارسو-زمان:۸بهمن۱۴۰۲

لیلی و مجنون

لیلی و مجنون

لیلی و مجنون-کارگردان:یعقوب صدیق جمالی-عکس:کیارش مسیبی-مکان:تالار وحدت-زمان:۸بهمن۱۴۰۲

مغزهای کادو پیچ شده

مغزهای کادو پیچ شده

مغزهای کادو پیچ شده-کارگردان:مهدی نصرالله زاده-عکس:میلاد میرزا علی-مکان:فرهنگسرای رازی-زمان:۸بهمن۱۴۰۲

باقید فوریت

باقید فوریت

باقید فوریت-کارگردان:مجتبی لاله زاری-مهسا دهقانی-مکان:سکوی تئاتر خیابانی تئاتر شهر-زمان:۸بهمن۱۴۰۲

مغزهای کادو پیچ شده

مغزهای کادو پیچ شده

مغزهای کادو پیچ شده-کارگردان:مهدی نصرالله زاده-عکس:رضا معطریان-مکان:پهنه رودکی-زمان:۸بهمن۱۴۰۲

شجاع دل

شجاع دل

شجاع دل-کارگردان:سعید بادینی-عکس:رضا معطریان-مکان:پهنه رودکی-زمان:۸بهمن۱۴۰۲

هزارپیشه

هزارپیشه

هزارپیشه-کارگردان:نجمه مهرابی-عکس:رضا معطریان-مکان:پهنه رودکی-زمان:۸بهمن۱۴۰۲