در حال بارگذاری ...
 • قم، خیابان ساحلی، جنب اداره ثبت احوال، ساختمان شهید کمیلی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبقه اول، انجمن هنرهای نمایشی استان قم

  تلفن

  ۰۲۵۳۷۷۵۱۴۶۶ 

  آدرس ایمیل انجمن نمایش استان قم
  qom@theater.ir

  فضای مجازی

  @namayesh_qom