از تاریخ
 تا تاریخ
 
با حضور جابر رمضانی ، نویسنده و کارگردان تئاتر

ورک شاپ آموزشی کارگردانی و بازیگری درهنرستان هنرهای زیبای قم برگزار شد
با حضور جابر رمضانی ، نویسنده و کارگردان تئاتر

ورک شاپ آموزشی کارگردانی و بازیگری درهنرستان هنرهای زیبای قم برگزار شد

به همت هنرستان هنرهای زیبای قم کارگاه یک روزه تئاتر با حضور جابر رمضانی روز پنج شنبه دوم اسفند ماه ویژه هنرجویان پایه های مختلف این نهاد آموزشی در خانه نمایش ماه قم ...